5 - Tillbehör slitsade stålryggar

Spjut och tillbehör som passar till slitsade/perforerade ryggar/bakväggar med standard hålavstånd 32mm.

Se ritning av hålmönster för detaljer. 

Kontakta oss gärna för mer information på telefon 076 17 17 977 eller e-post.t